Project Description

Druhý ročník konference v roce 2015

Dne 5.11.2013 se v Charvátově sále III. interní kliniky VFN a 2.LF UK uskutečnila konference s názvem „I slova léčí II.“  aneb komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké, kterou pořádala Amelie společně s VFN.

Program konference je ZDE a sborník ZDE