2021-11-24T12:42:28+00:00

I slova léčí V.

Pátý ročník konference v roce 2021 Dne 11. listopadu 2021 se uskutečnila konference I slova léčí, kterou spolu s VFN v Praze každé dva roky pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. On-line formát umožnil zapojení účastníků z celé ČR, ale také zapojení českých a zahraničních přednášejících. Tématem byla specifika potřeb onkologicky nemocných [...]

2021-08-26T10:21:59+00:00

I slova léčí IV.

Čtvrtý ročník konference v roce 2019 Konference "I slova léčí IV." aneb specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými navazovala na předchozí ročníky a byla zaměřená na komunikaci se specifiky jednotlivých profesí i týmů. Komunikace má velký vliv na nemocné a jejich vnímání celého procesu náročné léčby, ale i na [...]

2021-08-26T10:54:59+00:00

I slova léčí III.

Třetí ročník konference v roce 2017 Amelie uspořádala mezinárodní konferenci „I slova léčí III.“ aneb mezioborová spolupráce v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké. Konference se nezabývala onkologickou léčbou, ale psychosociální problematikou onkologicky nemocných a jejich blízkých a v ní obsaženými rolemi – psychologa, sociálního pracovníka, nemocničního kaplana, koordinátora dobrovolníků, pacientské [...]

2021-08-26T10:32:35+00:00

I slova léčí II.

Druhý ročník konference v roce 2015 Dne 5.11.2013 se v Charvátově sále III. interní kliniky VFN a 2.LF UK uskutečnila konference s názvem „I slova léčí II.“  aneb komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké, kterou pořádala Amelie společně s VFN. Program konference je ZDE a sborník ZDE [...]

2021-08-26T10:52:11+00:00

I slova léčí I.

První ročník konference v roce 2013 Dne 27.2.2013 se v Charvátově sále III. interní kliniky VFN a 2.LF UK uskutečnila konference s názvem „I slova léčí“ aneb dobrovolníci na onkologických pracovištích, kterou pořádala Amelie společně s VFN. K uspořádání této konference nás vedly jednak zkušenosti s dobrovolnickými programy specializovanými na onkologickou problematiku, a také dlouhodobá spolupráce s [...]

Jednotlivé ročníky konference podpořili: