Project Description

Třetí ročník konference v roce 2017

Amelie uspořádala mezinárodní konferenci „I slova léčí III.“ aneb mezioborová spolupráce v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké.

Konference se nezabývala onkologickou léčbou, ale psychosociální problematikou onkologicky nemocných a jejich blízkých a v ní obsaženými rolemi – psychologa, sociálního pracovníka, nemocničního kaplana, koordinátora dobrovolníků, pacientské organizace a dalších. Na konferenci přijali pozváni zahraniční hosté – odborníci na danou problematiku ze SlovenskaPolskaSlovinska a Maďarska.

Konference se uskutečnila 21. listopadu 2017 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Karlově náměstí v Eiseltově síni 1. Lékařské fakulty UK a VFN byla také hlavním partnerem konference.

Program konference je ZDE a vybrané přednášky lze nalézt na našem Youtube kanále. Sborník pak naleznete ZDE.