Project Description

Čtvrtý ročník konference v roce 2019

Konference „I slova léčí IV.“ aneb specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými navazovala na předchozí ročníky a byla zaměřená na komunikaci se specifiky jednotlivých profesí i týmů. Komunikace má velký vliv na nemocné a jejich vnímání celého procesu náročné léčby, ale i na vztahy mezi jednotlivými profesemi, které se na léčbě podílejí. V přednáškách a workshopech se dostalo na podtémata jako jsou: sdělování diagnózy, doporučování pacientovi podpůrné péče psychologa a dalších pomáhajících profesí, komunikace na pracovišti a syndrom vyhoření pracovníků, komunikace v terminální fázi nemoci, intervize a supervize, časový prostor pro komunikaci atd.

Zahraniční host paní Maria Die Trill ze závažných rodinných důvodů musela svou účast na konferenci zrušit. Její místo jsme nahradili video příspěvkem o IPOS a Australské zkušenosti s psychosociální podporou onkologicky nemocných profesorky Jane Turner z Qeenslandské univerzity v Austrálii.

Konference se uskutečnila 20. listopadu 2019 v Praze v konferenčním centru GreenPoint.

Program konference je ZDE a vybrané přednášky lze nalézt na našem Youtube kanále